Fysioterapia

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä VALVIRA. Fysioterapeutin ammatin harjoittaminen ja ammattinimikkeen käyttäminen edellyttävät fysioterapiatutkinnon suorittamista (AMK).

Fysioterapiamenetelmät vaihtelevat tilanteen mukaan, mutta pohjana on aina tutkimuksiin pohjautuva tieto eri menetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.

Fysioterapeutti Jenni Kettunen - palvelut Tampereen seudulla

Fysioterapeutti Jenni Kettunen palvelee Tampereen seudulla

Fysioterapian tavoite

Fysioterapian tavoitteena on ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen. Liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöiden taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä. Häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi tapaturmat, leikkaukset tai kehon ylikuormittuminen yksipuolisen rasituksen myötä.

Myös raskaus ja synnytys tuovat mukanaan muutoksia naisen keholle ja haasteita tutulle tavalle liikkua ja toimia. Kun kipu, heikkous tai liikerajoitukset vaivaavat, tai on tunne siitä, että kehontuntemus tai -hallinta on hukassa, voi fysioterapia auttaa.

Asiakkaan yksilöllinen huomiointi on aina hyvän fysioterapian lähtökohta ja hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ammattilaisen ohjauksessa kehon viestien tulkinta tulee tutummaksi, jolloin niihin on helpompi reagoida asianmukaisella tavalla. Tällä tavoin jokainen voi oppia hoitamaan omaa kehoaan ja antamaan ensiapua heti ensioireiden ilmetessä.

 

Fysioterapiasta apua:

  •  Niska-hartiaseudun kipu-/jännitystiloihin
  •  Selkävaivoihin
  •  Välilevyperäisiin ongelmiin
  •  Nivelkipuihin
  •  Liikkumisen häiriöihin
  •  Ennen leikkauksia sekä leikkausten jälkeen toimintakyvyn palautumisen tueksi
  •  Naisten lantionpohjan häiriöihin
  •  Raskauden aikaisiin tai lapsen syntymän jälkeisiin kipu-/häiriötiloihin

 

Neuvoja ja ohjausta voi ja kannattaakin hakea myös ennakkoon. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet oman hyvinvoinnin tueksi auttavat selviytymään kehoa kuormittavista arkisista tilanteista sujuvammin.Jenni Kettunen, fysioterapeutti
Muistathan siirtää tai peruuttaa fysioterapia-aikasi viimeistään 24 tuntia ennen aikasi alkamista, niin joku toinen voi hyödyntää sen. Kiitos! Peruuttamattomista käynneistä laskutetaan käyntihinta.