PhysioPilates

PhysioPilates on fysioterapeutin ohjaamaa pilatesharjoittelua, jonka pohjana on Joseph Pilateksen luoma kehonhallintamenetelmä. Kaikilla PhysioPilates-ohjaajilla on taustalla Suomen Terveysliikuntainstituutin tarjoama laaja pilates-ohjaajakoulutus, mikä on myös Suomen Pilates yhdistyksen hyväksymä koulutus. 

Pilatesharjoittelu on monipuolista ja sopii niin huippu-urheilijoille kuin vasta liikuntaa aloittelevillekin. Se haastaa harjoittelijaansa hyvin monella tasolla. Säännöllisen pilateharjoittelun avulla voidaan kehittää mm. nivelliikkuvuuksia, lihasvoimaa ja -hallintaa sekä kestävyyttä ja tasapainoa.

Harjoitteissa edetään oman hengityksen tahdissa, joten hengityksen kuulostelu ja pallean aktivointi tulevat tutuiksi. Pilatesharjoittelu vaatii myös keskittymistä, joten se tarjoaa tekijälleen myös hetkeen pysähtymistä, arjen kiireistä irrottautumista ja rentoutumista

Järjestämme säännöllisiä pilates-tunteja Kangasalan toimipisteessämme, tervetuloa kokeilemaan! Katso tästä aikataulu ja tuntikuvaukset.

PhysioPilates-harjoittelun tavoite

PhysioPilates-harjoittelun tavoitteena on vahva, mutta samalla joustava, liikkuva ja hallittu keho. Harjoittelun avulla voimme oppia tuntemaan oman kehomme entistä paremmin ja tiedostamaan sen keskiasento, jolloin myös kehon nivelet ja lihakset kuormittuvat tasapuolisesti.

 

PhysioPilates harjoitttelua Tampereen seudulla - fysioterapeutti Jenni Kettunen

Alkuun keskiasennon löytäminen ja varsinkin sen ylläpitäminen voi tuntua työläältä, mutta syvien tukilihasten vahvistumisen ja pinnallisten lihasten rentoutumisen myötä tämä vähitellen helpottuu.

Kehon keskiasennon tullessa tutuksi Pilates-ajatus helppo siirtää jokapäiväiseen käyttöön. Kuin huomaamatta oman asennon tiedostaminen työssä, harrastuksissa ja kotitöissä helpottuu, ja näin voidaan välttyä kuormituskipujen syntymiseltä tai niiden pahenemiselta.

PhysioPilates synnytyksen jälkeen

Äideille on suunniteltu omat ryhmänsä MobiiliMamma-raskausajan pilates ja MobiiliMamma- raskauden jälkeen. Äideille suunnatuissa ryhmissä on huomioitu raskauden ja synnytyksen mukana tuomat muutokset kehon asennossa, tasapainossa sekä lihasten kuormittumisessa.

Molemmissa ryhmissä korostuvat lempeä, rauhallinen liike ja Äidin hyvinvoinnin sekä liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen tärkeässä elämänvaiheessa.

Äideille suositellaan varaamaan yksilöfysioterapia-aika ennen ryhmään osallistumista, jossa kartoitetaan terveydentilaa ja yleisvointia sekä toiveita ja tavoitteita harjoittelulle. Jos vauva on jo syntynyt, tarkastetaan henkilökohtaisella käynnillä myös Äidin vatsalihasten välisen jännesauman (Linea Alba) tilanne.

Henkilökohtainen käynti mahdollistaa turvallisen ja osallistujia mahdollisimman hyvin palvelevan tunnin suunnittelun sekä harjoittelun vaikutusten seuraamisen.

» Tutustu myös äitiysfysioterapiaan ja vauvahierontaan!


Pienryhmä harjoittelu ja yksillöllinen ohjaus

PhysioPilates-ryhmät pyörähtävät käyntiin 6.8.2018 Kangasalla Mobiili Fysioterapia & Pilateksen tiloissa (Kangasalantie 1133). Valittavana on eritasoisia ryhmiä pilatesta vasta aloitteleville sekä jo pidempään harrastaneille. Kaikki ryhmät ovat pienryhmiä, joihin mahtuu maksimissaan 10 osallistujaa. Ryhmien pysyessä maltillisen kokoisina osallistujien yksilöllinen huomiointi ja tavoitteellisen tunnin suunnittelu onnistuvat paremmin.

Ryhmätuntien lisäksi on mahdollista varata aika myös yksilöpilates-tunnille, jossa tunnin rakenne suunnitellaan ja toteutetaan täysin osallistujan toiveiden pohjalta. Yksilötunnilla voidaan esimerkiksi paneutua johonkin haastavaan liikkeeseen syvemmin ja etsiä ratkaisu ongelman poistamiseksi.

Olen suorittanut Suomen Terveysliikuntainstituutin järjestämän laajan PhysioPilates-koulutuksen (tasot I-III) ja pilates on kuulunut fysioterapeutin työhöni vuodesta 2012 saakka. Tervetuloa liikkumaan ja voimaan hyvin!Jenni Kettunen, fysioterapeutti

Pilates-tunnit Kangasalla

Tervetuloa Pilates-tunneille!

Viikkoaikataulun muutokset ja mahdolliset lisätunnit ilmoitamme sekä tässä sivuillamme että Facebook-sivullamme.